My passion for photography began when I was 14, I grabbed my father’s Zeiss Ikon and I haven’t stopped. After my Photography studies in Escola de Fotografia, at UPC University, my professional career started in the middle 90’s as an assistant and second unit photographer. On 2001 I started up my own studio, covering Portrait, Commercial and Social Photography. After a long forced break, since 2009 the majority of my work has been commissioned. Over the years I have gained an overview of photography, that allows me reliably know of the process, fine arts printing, retouching, workflow, restoration, colour management being proficient in Photoshop, Adobe Lightroom and Adobe After Effects. Some media and organizations which I have collaborated with are:

 La passió per la fotografia va començar als 14 anys, quan em vaig apoderar d’una Zeiss Ikon  paterna i ja no vaig poder parar. Després d’estudiar a l’escola de Fotografia de la UPC, professionalment començo, a mitjants dels 90, com a assistent i segona unitat de fotògraf. A partir del 2001 m’estableixo amb el meu estudi, englobant les vessants fotogràfiques del retrat, la foto de producte i el reportatge social. Després d’un llarg parèntesi forçat, des del 2009 i fins a l’actualitat els treballs d’encàrrec són el gruix de la meva feina. Amb els anys he obtingut una visió panoràmica de la fotografia que em permet conèxer amb seguretat  tot el camí de pre i post producció,  retoc i manipulació,  gestió de color i calibració de càmeres i perifèrics. Alguns dels mitjans o entitats pels quals he col·laborat són: