Some examples of custom and advertising photography assignments I have done . I am able to handle all details relating to a photo shoot collaborating closely with the client. //// Alguns exemples de projectes fotogràfics d’encàrrec. Sóc capaç de gestionar tots els detalls d’una sessió de fotos col·laborant estretament amb el client.